Operatørkonferansen 2021

Clarion Hotel Air – Stavanger

02. – 03. november

operatør

Spennende funn, stabilt høy oljepris og myndighetenes skattepakke bidrar til økt levetid for norsk sokkel. Samtidig går den inn i en ny livsfase med fokus på lav kost og lavt karbon. Gjennom møter med sentrale ledere i 14-15 oljeselskaper gir den 18. Operatørkonferansen et unikt innblikk i industriens planer og utfordringer, og er dermed en forutsetning for alle som har aktiviteten rettet mot norsk sokkel.

Medvirkende selskaper 2021

Sponsorer

Operatørkonferansen 2021

Clarion Hotel Air – Stavanger

02. – 03. november

Faglig innhold & praktiske spørsmål

konferanse@operatorkonferansen.no

Sponsor & utstilling

Henrik Svanæs
Salgssjef
Tlf: 0047 482 98 367
E-post:henrik@energi24.no