Operatørkonferansen 2022

Clarion Hotel Air – Stavanger

22. – 23. november

operatør

Høy oljepris, stigende aktivitet og kostnader, konsolidering, sammenslåinger og oppkjøp, økt innsats på andre energiformer, skjerpede krav om utslippskutt, og knapphet i leverandørkjedene. Det mangler ikke på utfordringer og muligheter for norsk sokkel de nærmeste årene. Over 20 nye planer for utbygging og drift, som skal sendes inn til myndighetene før nyttår, kan bidra til å sikre fremtidige og politisk stabile leveranser av olje og gass. Hvordan oljeselskapene søker å innfri forventningene fra myndigheter, industri og opinionen er hovedtema for den 19. Operatørkonferansen i Stavanger 22-23. november 2022.

Medvirkende selskaper 2021

Påmelding

Operatørkonferansen 2022

Clarion Hotel Air – Stavanger

22. – 23. november

Faglig innhold & praktiske spørsmål

konferanse@offshoremedia.no

Sponsor & utstilling

E-post: atle@offshoremedia.no