Operatørkonferansen 2022

Clarion Hotel Air – Stavanger

22. – 23. november

operatør

Nettverksarena siden 2003

Siden 2003 har toppledere i oljeselskapene på norsk sokkel samles hvert år i november for å presentere detaljerte planer for videre aktivitet. Det gir leverandører og andre interesserte en unik oversikt over forretningsmuligheter, og skaper et verdifullt grunnlag for planlegging av egen drift.

Dagens bakteppe er historisk global uro som følge av krig og pandemi, høy oljepris, kamp om ekspertisen, økte varekostnader, konsolidering, alternative energiformer, skjerpede utslippskrav og strekte leverandørkjeder. Samtidig skal en rekke nye planer for utbygging og drift sendes inn til myndighetene før nyttår. På konferansen i november samles hele 16 toppsjefer i oljeselskaper på norsk sokkel til diskusjon rundt viktige temaer som:

  • Er det nok ressurser til å gjennomføre oppgavene, og hvilke prosjekter må vike plass?
  • Kan man unngå at kostnadene enda en gang løper løpsk, med tapsprosjekter som resultat?
  • Hvordan kan utvidet samarbeid over disipliner og selskaps grenser løse utfordringene?
  • Hvordan sikres leveranser i et marked preget av prisøkninger og usikre leveringstider?
  • Hvordan vil den globale uroen påvirke operatørenes investeringsvilje – og beredskapen?
  • Hvordan påvirker høy oljepris og rekordproduksjon overgangen til det grønne skiftet?

Full gass i krisetider er hovedtema på den 19. Operatørkonferansen den 22-23. november 2022.

 

Medvirkende selskaper

Påmelding

Operatørkonferansen 2022

Clarion Hotel Air – Stavanger

22. – 23. november

Faglig innhold & praktiske spørsmål

konferanse@offshoremedia.no

Sponsor & utstilling

Telefon: 0047 930 14 442

E-post: atle@offshoremedia.no