Operatørkonferansen 2021

Clarion Hotel Air – Stavanger

02. – 03. november

operatør

Program 02. november – dag 1

Med forbehold om endringer.

08:00 – 09:00
Registrering – kaffe og te 

Møt bedrifter i stand- området for nettverksbygging og mingling.

 

09:00 – 09:05
Åpning av den 19.  Operatørkonferansen

Ulf Rosenberg

09:05 – 09:30
Rystad Energy – Full fart på norsk sokkel igjen i det grønne skiftet

Tore Guldbrandsøy – SVP & Head of Stavanger Office

09:30 – 10:15
Equinor – Norsk sokkel

Rune Nedregaard – SVP

Equinor er giganten på norsk sokkel og en betydelig internasjonal aktør. Selskapet står for 70 prosent av olje- og gassproduksjon, er nordens største selskap, en av verdens største operatører til havs og nest største eksportør av gass til Europa. Selskapet er operatør for mer enn 40 plattformer på norsk sokkel, med både faste og flytende installasjoner og har en omfattende lete- og utbyggingsportefølje. Equinor tar også ledelsen i det grønne skiftet med sterk satsing innen fornybar energi og banebrytende utvikling innen karbonfangst og hydrogen.

10:15 – 10:40
DNO Norge AS

Ørjan Gjerde – General Manager DNO North Sea

DNO er et norsk oljeselskap som fokuserer på Midtøsten og i Nordsjøen. Selskapet ble grunnlagt i 1971 og er i dag notert på Oslo Børs. DNO har eierandeler i olje- og gasslisenser i ulike stadier av leting, utvikling og produksjon on- og offshore i den kurdiske delen av Irak, Norge, og Jemen. DNO er medeier i åtte felt på norsk sokkel som i 2020 leverte en produksjon på litt over 17.000 fat daglig, blant annet fra Marulk, Ula, Tambar og Brage. Selskapet er medeier i funnene Iris/Hades, Røver Nord, Alve Gjøk, Orion/Syrah og Trym South som nå modnes fram, og Fenja som nå bygges ut. For det DNO-opererte Brasse-feltet er det valgt et konsept med havbunnsinstallasjon knyttet til Oseberg-feltet.

10:40 – 11:10
Pause
Møt bedrifter i utstillerområdet for nettverksbygging og mingling.

 

11:10 – 11:35
Aker BP

Ine Dolve – Direktør drift og feltutvikling

Aker BP er operatør for feltsentrene Alvheim, Ivar Aasen, Skarv, Ula og Valhall, og medeier i Johan Sverdrup-feltet. Målet er å utvinne olje og gass på den reneste og rimeligste måten med 50 prosent utslippsreduksjon i 2030-årene og nært nullutslipp i 2050. Samtidig spiller Aker BP en helt avgjørende rolle for mulighetene de øvrige Aker-selskapene har til å investere i nye selskaper som bidrar til det grønne skiftet. En rekke utbyggingsprosjekter er underveis, største er Noaka-området sammen med Equinor.

11:35 – 12:00
Sval

Ida Veland – COO Sval Energi

 

Sval er et privat eid norsk energiselskap. Støttet av ledende energiinvestor HitecVision, har Sval ekspandert fra gassinfrastruktur til leting og produksjon, kjøpt lisenser i olje- og gassfelt og investert i fornybar vindkraft for å bygge den nye generasjons energiselskap. Sval har som mål å være en betydelig norsk aktør i energisektoren, basert på en konkurransedyktig, mangfoldig og bærekraftig portefølje. Sval er medeier i feltene Dvalin, Duva og Nova, har eierandel i Gassled og Polarled og det finske vindkraftverket Metsälamminkangas.

12:00 – 12:25
Petoro

Kristin Fejerskov Kragseth – Administrerende direktør

Petoro AS forvalter den norske stats andeler i en rekke olje- og gassfelt, rørledninger og landanlegg, gjennom Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE). Selskapets viktigste oppgave er å skape størst mulig verdi og oppnå høyest mulig inntekt til staten fra SDØE. Kontantstrømmen fra SDØE blir i sin helhet overført til Statens pensjonsfond utland (Oljefondet). De fem største bidragsyterne til inntektene er Troll, Ormen Lange, Johan Sverdrup, Åsgard og Oseberg

12:25 – 12:40
Rundbordsdiskusjoner:

12:40 – 13:40
Lunsj

Lunsj etterfulgt av nettverksbygging og mingling i utstillerområdet.

 

13:40 – 14:05
Wintershall DEA 

Alv Solheim – Managing Director

Wintershall Dea, med røtter i Tyskland, er Europas ledende olje- og gasselskap med med mer enn 120 års erfaring. På norsk sokkel er Wintershall Dea operatør for feltene Brage, Vega og Maria, pluss Nova og Dvalin som er under utbygging.  Ellers har Wintershall en omfattende partneroperert portefølje med andeler i felt som Aasta Hansteen, Edvard Grieg, Gjøa, Ivar Aasen, Knarr, Skarv, Snorre, Snøhvit, Statfjord Øst, Veslefrikk, Vigdis/Tordis, Njord, Askeladd og Solveig. Nylig letesuksess inkluderer funnen Bergknapp og Dvalin Nord.

14:05 – 14:30
Neptune Energy

Odin Estensen – Managing Director

Neptune Energy er et uavhengig lete- og produksjonsselskap med fokus på Nordsjøen, Nord-Afrika og Sørøst-Asia.  I Norge er operatør for Gjøa-feltet og med det tilknyttede Duva-feltet som nylig ble satt i produksjon. Fenja-feltet i Norskehavet er under utbygging. I 2020 gjorde selskapet Dugong -funnet, som nå vurderes for utvikling.  Neptune er partner i feltene Bauge (under utvikling), Brage, Draugen, Fram, Gudrun, Hyme, Ivar Aasen, Njord og Snøhvit.

14:30 – 14:55
Gassco

Alvin Hansen – Senior Vice President Safety, security and sustainability

Gassco er et statlig selskap etablert for 20 år siden for å ha ansvar for sikker og effektiv transport av gass fra norsk sokkel og være en ledende gasstransportør i Europa. Som operatør har Gassco et overordnet ansvar for drift og utvikling av infrastrukturen på vegne av eierne, både gassrørsystemet som er verdens mest omfattende offshore, samt landanlegg som Nyhamna, Kollsnes og Kårstø. Selskapet har 350 ansatte og hovedkontor på Karmøy og leverer opptid i verdensklasse.

14:55 – 15:10
Rundebordsdiskusjon

 

15:10 – 15:40
Pause

 

 

15:40 – 16:05
Spirit Energy

Gro Kyllingstad – SVP Norway Production

Spirit Energy har hatt aktivitet på norsk sokkel siden 2008 og er nå blitt en betydelig aktør med 70 lisenser. Oda-prosjektet, tilknyttet Ula-plattformen, var den første operatøroppgaven for selskapet, foruten leting hvor selskapet som operatør står bak Fogelberg-funnet. Spirit er medeier i Nova-feltet som er under utbygging, og feltene Vale, Kvitebjørn, Ivar Aasen, Heimdal, Maria, Statfjord, Trym og Vega.

16:05 – 16:30
Lundin Energy Norway

Kristin Færøvik – Managing Director

Lundin startet som et leteselskap, og har utviklet seg videre til  å bli en erfaren utbygger og driftsoperatør på norsk sokkel. Letesuksesser som førte fram til Edvard Grieg-feltet og giganten Johan Sverdrup la grunnlag for en sterk vekst. Nå bygger Lundin ut Solveig-feltet i Nordsjøen, og modner fram en lang rekke andre funn som kan bli til flere utbygginger. Selskapet opprettholder en høy leteaktivitet, med Lille Prinsen som nyeste funn – og stadig tro på at det kan fortsatt kan avdekkes store ressurser utenfor Norge.

16:30 – 16:35
Oppsummering dag 1

Ulf Rosenberg

 

19:00 – 23:00
Konferansemiddag

 

Aperitiff – utstillerområdet (19.00-20.00)

Festmiddag med underholdning (20.00-23.00)

 

Program 03. november – dag 2

Med forbehold om endringer.

09:00 – 09:05
Innledning dag 2

Ulf Rosenberg

 

09:05 – 09:30
Repsol 

Vidar Nedrebø – Managing Director 

 

Repsol er et verdensledende multienergiselskap som har virksomhet over hele verden, med hovedkontor i Madrid. Organisasjonen bak Repsol Norge AS i Stavanger har drevet virksomhet på norsk sokkel siden 2003. Repsol produserer rundt 30.000 fat fat per dag fra norsk sokkel. Selskapet er operatør for Gyda, Blane, Yme og Rev og har eierinteresser i en rekke andre felt slik som Gudrun, Brage, Veslefrikk, Visund, Mikkel, Huldra og Tambar Øst.

09:30 – 10:00
TotalEnergies

Phil Cunningham – Managing Director og Country Chair

TotalEnergies en av pionerene på norsk sokkel, blant annet gjennom utbygging og drift av Frigg-feltet som i sin tid var verdens største gassfelt til havs og med en betydelig andel i Ekofisk som da det ble bygget ut var verdens største offshore oljefelt. TotalEnergies er i dag et bredt energiselskap med fokus på ulike energibærere. I Norge bidrar selskapet med verdiskapning blant annet som en av landets største produsenter av norsk olje og gass og som medeier i karbonlagringsselskapet Northern Lights JV DA. Selskapet har en meget omfattende portefølje med feltandeler i både Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen.

10:00 – 10:25
Norske Shell

Clare McIntyre – Ormen Lange Asset Manager

Shells er en internasjonal gigant med tilstedeværelse i Norge siden 1912 og som nå opererer feltene Ormen Lange og Knarr. I tillegg er Shell medeier i en rekke andre produksjonslisenser. Mest kjent er nok Troll, hvor Shell var operatør for utbyggingen av den første fasen. Nylig ble det levert inn PUD for Ormen Lange havbunns gasskompresjon som vil øke utvinningsgraden fra feltet fra 75 til 85 prosent. Linnorm kan bli Shells neste store utbyggingsprosjekt hvor planen er en ubemannet Spar-plattform i Norskehavet. Shell inngår også i konsortium som for å søke havvind-konsesjoner i Norge.

10:25 – 10:40
Rundbordsdiskusjon

 

10:40 – 11:10
Pause

 

11:10 – 11:35
Okea

SVP Operations – Tor Bjerkestrand

OKEA er et raskt voksende oljeselskap på norsk sokkel med visjon er å være ledende innen sikker og kostnadseffektiv feltutvikling og drift av mindre felt. I 2018 tok OKEA over operatørskapet for Draugen i Norskehavet med mål om å forlenge livet for feltet, hvor man nå også arbeider med utbygging av det nærliggende Hasselmus-funnet. Selskapet er operatør for Grevling-funnet, med planer om en utbygging, og ellers partner i feltene Gjøa og Ivar Aasen, samt Yme under utbygging. I tillegg kommer en portefølje av lisenser i letefasen.

11:35- 12:00
Vår Energi

VP Field development & projects – Bjørn Thore Ribesen

 

Vår Energi, eid av HitecVision og italienske Eni, er et av de største selskapene på norsk sokkel med en daglig produksjon i 2020 på over 265. 000 fat daglig. Målet er 350.000 fat oljeekvivalenter daglig i løpet av de neste årene. Vår Energi opererer feltene Goliat (Norskehavet), Marulk (Norskehavet) og Balder, Ringhorne og Jotun i Nordsjøen. For nordsjøfeltene pågår nå et omfattende oppgraderingsprosjekt med tanke på forlenget liv og nye muligheter. I den omfattende partneropererte porteføljen inngår felt som Johan Castsberg, Åsgard, Kristin, Ormen Lange, Heidrun, Snorre, Statfjord, Sleipner og Ekofisk.

12:00- 12:25
Oljedirektoratet

Kalmar Ildstad – Direktør for lisensforvaltning

12:25 – 12:30
Avslutning

Ulf Rosenberg 

 

 

12:30 – 13:40
Lunsj

Lunsj etterfulgt av nettverksbygging og mingling i utstillerområdet.

 

Operatørkonferansen 2021

Clarion Hotel Air – Stavanger

02. – 03. november

Faglig innhold & praktiske spørsmål

konferanse@operatorkonferansen.no

Sponsor & utstilling

Henrik Svanæs
Salgssjef
Tlf: 0047 482 98 367
E-post:henrik@energi24.no