Operatørkonferansen 2023

Solastranden Gård – Maskinhuset

15. november (dagskonferanse i 2023)

operatør

Nettverksarena siden 2003

Kombinasjonen av stabilt høye oljepriser, myndighetens skattepakke og krig i Ukraina har medført en sterk aktivitetsøkning i norsk oljeindustri. Deadlines kommer raskere, kampen om fagfolk tilspisses, kostnader stiger og konkurransen fra globale olje- og gassområder er merkbar. Samtidig som kvalitet og sikkerhet skal ivaretas og karbonavtrykket må reduseres, foregår en diversifisering mot fornybare områder som vind, CCS og hydrogen. Hvordan oljeselskapene og deres leverandører skal håndtere denne balansegangen er hovedtema for Operatørkonferansen på Solastranden gård den 15. november 2023.

Norsk olje og gass vil bidra til den globale energimiksen i mange år, med økt søkelys på gassforsyning til Europa. Gassco anbefaler ny rørledning fra nord, det diskuteres nasjonalisering av infrastruktur og regjeringen skjerper sin oppfordring om å lete mer i Barentshavet. Frem til 2026-27 blir det svært aktive år for oljesektoren, og flere mener at de gode tider vil forlenges med hovedvekt på mindre og feltnære funn. Hvilken plass får da fornybarprosjekter med sterk internasjonal konkurranse, og langt lavere marginer? Makter norsk oljeindustri å tilpasse bruk av teknologi, kostkontroll og gjennomføring for å møte denne utfordringen? Eller er vi fornøyde med tingenes tilstand?

Siden 2003 har Operatørkonferansen samlet toppledere fra de viktigste operatørene. Her diskuteres prognoser, strømlinjeforming av prosesser, styrking av supply chain, strategiske partnerskap, langsiktige kontrakter, beste praksis, automasjon, digitalisering og Chatgpt, som blir en game changer for oljeselskapene og deres leverandører. Samlet gir det en unik oversikt, og et solid grunnlag for fremtidige forretningsmuligheter. 

Balansegangen er hovedtemaet den 20. Operatørkonferansen.

Helge Keilen 

Komiteformann Den 19. Operatørkonferansen

Ulf Rosenberg

Programleder Den 19. Operatørkonferansen

Operatørkonferansen 2023

Solastranden Gård – Maskinhuset

15. november

Faglig innhold & praktiske spørsmål

konferanse@offshoremedia.no

Sponsor & utstilling