Operatørkonferansen 2022

Clarion Hotel Air – Stavanger

22. – 23. november

operatør

Den 19. Operatørkonferansen, Clarion Hotel Air, Stavanger, 22-23.november 2021

 

 

Høy oljepris, stigende aktivitet og kostnader, konsolidering, sammenslåinger og oppkjøp, økt innsats på andre energiformer, skjerpede krav om utslippskutt, og knapphet i leverandørkjedene. Det mangler ikke på utfordringer og muligheter for norsk sokkel de nærmeste årene. Over 20 nye planer for utbygging og drift, som skal sendes inn til myndighetene før nyttår, kan bidra til å sikre fremtidige og politisk stabile leveranser av olje og gass. Hvordan oljeselskapene søker å innfri forventningene fra myndigheter, industri og opinionen er hovedtema for den 19. Operatørkonferansen i Stavanger 22-23. november 2022.

Siden 2003 har toppledere i norske oljeselskaper møttes hvert år i november for å drøfte felles utfordringer, og legge frem detaljerte planer for neste års aktiviteter. Dette gir både leverandører og andre aktører i industrien en samlet oversikt, og et verdifullt grunnlag for planlegging av egen drift.

På Operatørkonferansen møter du alt fra sentrale personer i de store operatørselskapene til spennende nykommere og mindre oljeselskaper med annerledes tilnærming til kjente problemstillinger.

Stedet er Clarion Hotel Air, tidspunktet er 22-23. november 2022, og konferansen forventes å trekke rundt 200 delegater til spennende foredrag, gode rundebordsdiskusjoner og sosialt samvær.

 

Helge Keilen 

Komiteformann Den 19. Operatørkonferansen

Ulf Rosenberg

Programleder Den 19. Operatørkonferansen

Operatørkonferansen 2022

Clarion Hotel Air – Stavanger

22. – 23. november

Faglig innhold & praktiske spørsmål

konferanse@offshoremedia.no

Sponsor & utstilling

Henrik Svanæs
Salgssjef
Tlf: 0047 482 98 367
E-post:henrik@energi24.no