Operatørkonferansen 2021

Clarion Hotel Air – Stavanger

02. – 03. november

operatør

Den 18. Operatørkonferansen, Clarion Hotel Air, Stavanger, 2-3.november 2021

 

Spennende funn, stabilt høy oljepris og myndighetenes skattepakke bidrar til økt levetid for norsk sokkel. Samtidig går den inn i en ny livsfase med fokus på lav kost og lavt karbon. Gjennom møter med sentrale ledere i 16 oljeselskaper gir den 18. Operatørkonferansen et unikt innblikk i industriens planer og utfordringer, og er dermed en forutsetning for alle som har aktiviteten rettet mot norsk sokkel.

Det politiske trykket på å redusere eller legge ned fremtidig letevirksomhet på norsk sokkel er stort. Dette til tross for at verden i overskuelig fremtid vil ha bruk for norsk olje og gass, og at andre energikilder ikke vil kunne erstatte dette. Leting etter funn i nærområder til eksisterende installasjoner setter ekstra press på behovet for lavkostløsninger. Høyest mulig oppetid, forbedret reservoarkontroll og digitale løsninger er stikkord her. Hvordan oljeselskapene forventer at leverandørene møter disse utfordringene, og samtidig beholder fokus på løpende drift blir, sammen med konsolidering i bransjen og eksport av teknologiske løsninger, debattert under konferansen. Dette gir ditt selskap en førstehånds informasjon om trendene som kan og vil påvirke deres fremtidige satsning.

 

Operatørkonferansen er et samlingspunkt og en lyttepost der oljeselskapene hvert år i november presenterer prosjektporteføljer, investeringsplaner og utfordringer for året som kommer. I foredrag, rundebordsdiskusjoner og sosialt samvær møter man gamle og nye kontakter til økt forståelse for hva fremtiden vil bringe. Konferansen går hovedsakelig på norsk og samler tradisjonelt rundt 200 delegater.

 

Helge Keilen

Helge Keilen

Komiteformann Den 18. Operatørkonferansen

Ulf Rosenberg

Ulf Rosenberg

Progamleder

Operatørkonferansen 2021

Clarion Hotel Air – Stavanger

02. – 03. november

Faglig innhold & praktiske spørsmål

konferanse@operatorkonferansen.no

Sponsor & utstilling

Henrik Svanæs
Salgssjef
Tlf: 0047 482 98 367
E-post:henrik@energi24.no