Operatørkonferansen 2023

Solastranden Gård  – Maskinhuset

15. november

operatør

Program 15. november

Med forbehold om endringer.

08:00 – 09:00
Registrering – kaffe og te 

Møt bedrifter i stand- området for nettverksbygging og mingling.

 

09:00 – 09:10
Åpning av den 20.  Operatørkonferansen

Ved Ulf Rosenberg og Helge Keilen

09:10 – 09:35
Rystad Energy – Rikets tilstand

Simon Sjøthun –  Partner Consulting & Head of London Office

Som vanlig gir Rystad Energy en bred oversikt over “rikets tilstand” når det gjelder status og fremtidsutsikter for de ulike operatørene på norsk sokkel.

 

09:35 – 09:55
Equinor

Jez Averty – Senior Vice President Subsurface

Equinor er giganten på norsk sokkel og en betydelig internasjonal aktør. Selskapet står for 70 prosent av olje- og gassproduksjon, er nordens største selskap, en av verdens største operatører til havs og nest største eksportør av gass til Europa. Selskapet er operatør for mer enn 40 plattformer på norsk sokkel, med både faste og flytende installasjoner og har en omfattende lete- og utbyggingsportefølje. Formålet er å omdanne naturressurser til energi for mennesker og framgang for samfunnet med en portefølje som inkluderer fornybar energi og lavkarbonløsninger inkludert karbonfangst og hydrogen. Ambisjonen er å bli et klimanøytralt selskap innen 2050. Equinor produserer rundt 2 millioner fat oljeekvivalenter hver dag, leverer fornybar kraft til 1 million europeiske hjem og har 21.000 ansatte i 30 land.

09:55 – 10:15
Aker BP

Georg Vidnes – Direktør for drift

Aker BP driver med leting og produksjon av olje og gass på norsk sokkel. Målt i produksjon er selskapet et av de største uavhengige børsnoterte oljeselskapene i Europa. Etter fusjonen med Lundin i Norge er Aker BP operatør for seks feltsentre: Alvheim, Ivar Aasen, Skarv, Edvard Grieg, Ula og Valhall, samt medeier i Johan Sverdrup. Målet er å utvinne olje og gass på den reneste og rimeligste måten med 50 prosent utslippsreduksjon i 2030 og nært nullutslipp i 2050. Samtidig spiller Aker BP en helt avgjørende rolle for mulighetene de øvrige Aker-selskapene har til å investere i nye selskaper som bidrar til det grønne skiftet. En rekke utbyggingsprosjekter er underveis, største er Yggdrasil-området.  

10:15 – 10:35
Norske Shell

Torkjel Øvsthus – Finansdirektør

Shell opererer Norges nest største gassfelt; Ormen Lange, hvor man nå øker utvinninene med havbunnskompresjon. Shell er tjenesteyter for gassanlegget på Nyhamna – der Gassco er operatør. I tillegg er Shell operatør for to nedstengte felt i oppryddingsfase; Knarr og Gaupe, og medeier i mange andre produksjonslisenser.  Operatøroppgavene omfatter også Linnorm-funnet i Norskehavet som vurderes bygd ut. Shell inngår også i konsortium som for å søke havvind-konsesjoner i Norge, og har en andel i fullskala karbonfangst og lagring-prosjektet Northern Lights.

10:35 – 11:05
Pause

Vi mingler i utstillingsområdet.

11:05 – 11:25
Vår Energi

Vegard Bruaset – VP Barents Sea Area

Vår Energi er børsnotert med HitecVision og italienske Eni som største eiere. Selskapet skal være et av de ledende selskapene på norsk sokkel med mål om over 350 000 fat i daglig produksjon ved utgangen av 2025. Vår Energi opererer fire felt på norsk sokkel – Goliat, Marulk, Balder og Ringhorne – lokalisert i Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen. Selskapet er dermed operatør for olje- og gassproduksjon langs store deler av sokkelen. For nordsjøfeltene pågår nå et omfattende oppgraderingsprosjekt med tanke på forlenget liv og nye muligheter. I den omfattende partneropererte porteføljen inngår felt som Johan Castsberg, Åsgard, Kristin, Ormen Lange, Heidrun, Snorre, Statfjord, Sleipner og Ekofisk.

11:25 – 11:45
OKEA

Tor Bjerkestrand –  Senior Vice President Operations 

OKEA er et raskt voksende oljeselskap på norsk sokkel med visjon er å være ledende innen sikker og kostnadseffektiv feltutvikling og drift av mindre felt. I 2018 tok OKEA over operatørskapet for Draugen i Norskehavet med mål om å forlenge livet for feltet, hvor man nå også arbeider med utbygging av det nærliggende Hasselmus-funnet. Selskapet har også avtale med Wintershall Dea om å overta operatørskapet for Brage-feltet i Nordsjøen, og er ellers partner i feltene Gjøa, Nova, Ivar Aasen, og Yme under utbygging. I tillegg kommer en portefølje av lisenser i letefasen.

11:45 – 12:05
PGNiG

Jan Kåre Risbakk –  Development and Operations Director

PGNiG Upstream Norway AS er eid av det statskontrollerte selskapet Orlen S.A, det største noterte selskapet på Warsawa børsen, og skal sikre landet en stabil og diversifisert hydrokarbonproduksjon fra norsk sokkel, med gass transportert gjennom Baltic Pipe. I 2021 kjøpte og fusjonerte PGNiG med INEOS E&P Norge AS og i 2023 ble LOTOS’ norske virksomhet en del av PGNiG som følge av ORLEN’s fusjon med både LOTOS Gruppen og PGNiG Gruppen i 2022. Så langt har PGNiG deltatt i boringen av mer enn femti lete- og produksjonsbrønner, noe som har ført til betydelige funn. PGNiG er i dag partner i atten produserende felt og i ni funn i utviklingsfase.

12:05 – 12:25
OMV

Knut Mauseth – General Manager, OMV (Norge) AS

OMV ble etablert i Norge i 2006. I dag har selskapet en rekke lisenser på norsk sokkel, hvorav flere egenopererte. Norsk sokkel er definert som et av OMV-gruppens hovedområder. Ved å være en del av et integrert olje- og gasselskap kan OMV (Norge) AS også utnytte synergiene med OMVs nedstrøms-, gass- og kraftvirksomhet i form av balansert energitilførsel til Europa. Dagens produksjon for OMV (Norge) AS kommer fra feltene Aasta Hansteen, Gullfaks, Gudrun og Edvard Grieg. Selskapet arbeider i tillegg for å modne Iris Hades funnene, som nå blir Berling-feltet, i Norskehavet for fremtidig produksjon.

12:25 – 12:40
Longboat JAPEX

Hilde Salthe – Managing Director

Longboat Japex, med Japex som hovedaksjonær, spiller en sentral rolle i å sikre pålitelig produksjon på norsk sokkel.

 

12:40 – 13:40
Lunsj

Lunsj etterfulgt av nettverksbygging og mingling i utstillerområdet.

 

13:40 – 14:00
Gassco

Øystein H. Rossebø – Direktør forretningsutvikling og prosjekter – Gassco

Gassco er et statlig selskap etablert for 20 år siden for å ha ansvar for sikker og effektiv transport av gass fra norsk sokkel og være en ledende gasstransportør i Europa. Som operatør har Gassco et overordnet ansvar for drift og utvikling av infrastrukturen på vegne av eierne, både gassrørsystemet som er verdens mest omfattende offshore, samt landanlegg som Nyhamna, Kollsnes og Kårstø. Selskapet har 350 ansatte og hovedkontor på Karmøy og leverer opptid i verdensklasse. Gasseksporten målt i eksportverdi ble et solid rekordår i 2021 som følge av de høye gassprisene. 2021 står også for et av de høyeste årlige gassvolumene levert fra Norge, noensinne.

14:00 – 14:20
Wintershall DEA Norge

Michael Zechner, Managing director Wintershall DEA Norge

Wintershall Dea har ambisjon om å nå en daglig produksjon på 200.000 fatpå norsk sokkel, der selskapet er operatør for feltene Nova, Vega, Maria og Dvalin.
Ellers har Wintershall DEA en omfattende partneroperert portefølje, og nylig letesuksess inkluderer funnen Bergknapp og Dvalin Nord. Selskapet satser sammen med Equinor på å utvikle en omfattende verdikjede for fangst og lagring av CO2 (CCS) med mål å knytte selskap som slipper ut CO2 på kontinentet opp mot offshore lagringssteder i Norge. Nylig ble selskapet tildelt operatørskap for sin første karbonlagringslisens, Luna 120 km vest av Bergen.

14:20 – 14:40
Sval Energi

Nikolai Lyngø – CEO Sval Energi

Sval Energi er et privateid norsk energiselskap. Støttet av den ledende energiinvestoren HitecVision bygger Sval Energi en sterk portefølje som kombinerer olje- og gassressurser med verdikjeder for avkarbonisering. Sval Energi har som mål å være en stor norsk aktør i norsk energisektor. Selskapet overtok nylig Spirit Energy og Suncor i Norge, samt kjøp av andeler i Martin Linge og Ekofisk-området. Selskapet har 170 ansatte, en daglig produksjon på 80.000 fat, andeler i 16 produserende felt og er operatør for feltene Oda og Vale.

14:40 – 15:00
TotalEnergies

Øyvind Gundersen – Forretningsutvikler innen fornybar energ

TotalEnergies er et av verdens største brede energiselskap med aktivitet i mer enn 130 land og over 100.000 ansatte. Selskapet startet sin aktivitet på norsk sokkel i 1965 og har i dag en omfattende portefølje med andeler i viktige verdiskapende felt som Johan Sverdrup, Ekofisk, Troll og Snøhvit. TotalEnergies er blant de største produsentene på norsk sokkel med 215.000 boe/d. Som bredt energiselskap er TotalEnergies også ledende innenfor havvind hvor selskapet er klar til å søke konsesjoner i Norge gjennom konsortiet Skjoldblad. TotalEnergies har som ambisjon å nå netto null utslipp innen 2050. I tillegg til energiproduksjon tilbyr selskapet transport og lagring av CO2 i Norge gjennom Northern Lights.

15:00 – 15:30
Pause

 

 

15:30 – 15:45
Repsol

Vidar Nedrebø – Managing director Repsol Norge

Repsol er et verdensledende multienergiselskap som har virksomhet over hele verden, med hovedkontor i Madrid. Organisasjonen bak Repsol Norge AS i Stavanger har drevet virksomhet på norsk sokkel siden 2003. Repsol produserer rundt 30.000 fat per dag fra norsk sokkel. Selskapet er operatør for Yme, Blane og Rev, samt Gyda som nå er stengt ned, og har eierinteresser i en rekke andre felt som Gudrun, Veslefrikk, Visund, Mikkel, Huldra og Tambar Øst.

15:45 – 16:00
wellesley petroleum

Helge Hamre – Asset Manager

Wellesley er et lete- og utbyggingsselskap med base i Norge som støttes av Blue Water Energy LLP, en ledende private equity-investor.

Siden 2016 har Wellesley vært en av de mest aktive og suksessrike leteselskapene i Norge, noe som har ført til en solid prosjektportefølje.

 

16:00 – 16:15
DNO

Elisabeth Femsteinevik – Exploration Manager

DNO ASA er en norsk olje- og gassoperatør som er aktiv i Midtøsten, Nordsjøen og Vest-Afrika. Selskapet ble grunnlagt i 1971 og er notert på Oslo Børs. Selskapet har eierandeler i landlisenser både på land og til havs, på ulike stadier av utforskning, utvikling og produksjon i Kurdistan-regionen i Irak, Norge, Storbritannia, Elfenbenskysten, Nederland og Jemen.

 

16:15 – 16:30
Concedo

Torstein Sannes 

Med funnene av Edvard Grieg og Johan Sverdrup kan ingen matche oljeselskapet Lundin de siste 20 årene.

Lundin Energy ble solgt til AkerBP, men nå gjør Lundin-familien comeback gjennom Axel Lundins Attica Exploration og oppkjøpet av Concedo. Med seg på laget har de tidligere Lundin Energy toppsjef Torstein Sanness. Ambisjonen er å skape et fullverdig lete- og produksjonssekslap, men hva skal til for å kopiere suksessen?”

 

Operatørkonferansen 2023

Solastranden Gård  – Maskinhuset

15. november

Faglig innhold & praktiske spørsmål

konferanse@offshoremedia.no

Sponsor & utstilling

Telefon: 0047 930 14 442

E-post: konferanse@offshoremedia.no