Etter over femti år på norsk sokkel fortsetter selskapet å finne betydelige olje og gassreserver i modne områder i Nordsjøen og Norskehavet. Sist var Slagugle nord for Heidrun, med opptil 200 millioner fat olje. Hva er ConocoPhillips planer for utbygging og drift av...